Cabinet medical Bucuresti

Titlu reclama: Cabinet medical Bucuresti

Website: http://www.doctordragomir.ro

Descriere: Cabinetul Medical „Dr. Dragomir” ofer? toate serviciile de medicina familiei (Medicin? General? – adul?i ?i copii): consulta?ii, controale ?i urm?rirea st?rii de s?n?tate, profilaxie ?i vaccinuri, consiliere ?i planning familial, eliber?ri de avize, certificate, adeverin?e, concedii medicale, recomand?ri ?i interpret?ri de analize etc.

De asemenea, ai putea dori...

%d blogeri au apreciat: